Wanprestatie of niet nakoming


De onderneming of particulier waarmee u een overeenkomst bent aangegaan houdt zich niet aan de afspraken in de overeenkomst en komt deze niet na. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Het is dan ook vaak verstandig om de onderneming of de particulier schriftelijk op de hoogte te stellen van de omstandigheden, uw geleden schade en de mogelijke vervolgstappen.

Betekenis

Als een der partijen de overeenkomst niet nakomt en dit hem kan worden toegerekend (dit betekent: de schuld van de ander of voor het risico van de ander) is er sprake van wanprestatie. Wanprestatie wordt ook wel contractbreuk of een gebrek in prestatie genoemd. U kunt de andere partij verzoeken om na te komen, maar als de andere partij hier geen gehoor aan geeft en de overeenkomst niet nakomt, heeft u recht op een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Brieven door juristen

De brieven zijn opgesteld door ervaren juristen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de inhoud juridisch correct is. Naast een goed opgebouwde, juridische brief krijgt u enkele instructies en tips mee om de brief op de juiste wijze te versturen.

Juridische hulp

Heeft u vragen over de toepassing van deze brief? Onze Jurigo juristen helpen u graag. Bel 088 629 00 37 (lokaal tarief) en wij helpen u verder.

Al onze documenten worden u in een Word-file aangeboden, aanpassingen zijn dus ook zeer eenvoudig te maken. Voorkom juridische problemen en communiceer op basis van één van onze brieven.